Jansen van Vuuren, Leandri, M Schutte-Smith, and H Visser. 2021. “Reniumtrikarboniel-Komplekse Van (2-Alkielamino)tropone En Aminotroponimiene As Potensiële Chemoterapeutiese Middels”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 39 (1), 121. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/816.