Nöthling, Johan, Johan Nöthling, and Jan Myburgh. 2019. “Die Verband Tussen Broeilingmassa En Eiervolume in Die Nylkrokodil (Crocodylus Niloticus): Eiers Se Produktiwiteit Varieer”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 38 (1), 71-79. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719.