HUGO, M.; LOEDOLFF, B.; JANSE VAN RENSBURG, H.; GUZHA, D.; PIETERS, S. Funksionele karakterisering van ’n tentatief geannoteerde stachyose sintase van <i>Medicago truncatula</i>. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 37, n. 1, p. 126, 17 jul. 2019.