VAN DER WESTHUIZEN, H.; EHLERS, E. Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 35, n. 1, p. 1 bladsy, 29 jul. 2016.