DE BRUYN, C.; VOOYS, R.; JORDAAN, A.; TIEDT, L. �n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 31, n. 1, p. 1 bladsy, 23 maio 2012.