Wiese, E., Venter, D., Otto, D., Smit, F., & Vosloo, H. (2023). Werking van surfaktante in waterige oplossings en by die lug-water-tussenvlak: ’n Oorsig. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 42(1), 77-87. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/965