Viljoen, J., Truter, M., & Kritzinger, Q. (2023). Swamme en mikotoksiene wat geassosieer word met akkerboon- (Vigna unguilata L. Walp) saad afkomstig van landelike gebiede in Suid-Afrika, en hul fisiologiese effek. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 138. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/959