Nel, T., & van Sittert, C. (2023). SO2- en H2O-adsorpsie op Pt-oppervlakke: ‘n Digtheidsfunksionaalondersoek. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 129. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/952