Hattingh, H., Cornelius, G., & Jacobs, N. (2023). Aktuele afbakeningskriteria vir die klassifikasie van landelike nedersettings in Suid-Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 123. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/946