de Smidt, A., Jansen van Rensburg, C., & van As, L. (2023). Nematood-opname in twee natuurreservate in die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 119. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/942