Ludick, S., Berner, J., Coertze, R., & Cilliers, S. (2023). Gesondheidsevaluasie van stedelike eike (Quercus robur L.) met behulp van fisiologiese parameters: ’n Suid-Afrikaanse gevallestudie. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 42(1), 24-42. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/932