Vermeulen, M., Allsopp, M., Marini, F., Williams, P., & Manley, M. (2022). Geografiese klassifikasie van Suid-Afrikaanse heuning met naby-infrarooi spektroskopie. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 47-57. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/923