Madito, M., Terblans, J., Swart, H., & Mtshali, C. (2020). Verstuiwingsopbrengs van indium vanaf dunlagies gebombardeer met lae energie Ar+ ioonbundels. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 39(1), 40-45. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/751