Nöthling, J., Nöthling, J., & Myburgh, J. (2019). Die verband tussen broeilingmassa en eiervolume in die Nylkrokodil (Crocodylus niloticus): Eiers se produktiwiteit varieer. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 38(1), 71-79. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719