Pieters, J., Loedolff, B., & Kossman, J. (2019). Die gebruik van funksionele metagenomika om onbekende gene te identifiseer. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 37(1), 148. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/716