Hugo, M., Loedolff, B., Janse van Rensburg, H., Guzha, D., & Pieters, S. (2019). Funksionele karakterisering van ’n tentatief geannoteerde stachyose sintase van <i>Medicago truncatula</i>. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 37(1), 126. Retrieved from http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/699