van der Westhuizen, H., & Ehlers, E. (2016). Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 35(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1403