Stols, G., Venter, S., & Louw, E. (2016). Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 35(1), 8 bladsye. https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1366