de Bruyn, C., Vooys, R., Jordaan, A., & Tiedt, L. (2012). �n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.287