Mentz, E. (2012). Navorsing oor voorgraadse wiskundeonderrig: ´┐Żn Suid-Afrikaanse perspektief. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 9 bladsye. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.32