(1)
Hattingh, H.; Cornelius, G.; Jacobs, N. Aktuele Afbakeningskriteria Vir Die Klassifikasie Van Landelike Nedersettings in Suid-Afrika. SATNT 2023, 41, 123.