(1)
de Smidt, A.; Jansen van Rensburg, C.; van As, L. Nematood-Opname in Twee Natuurreservate in Die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika. SATNT 2023, 41, 119.