(1)
Senekal, B. Die Mede-Outeurskapnetwerk in Die Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie (1982-2021. SATNT 2023, 41, 106-114.