(1)
Vermeulen, M.; Allsopp, M.; Marini, F.; Williams, P.; Manley, M. Geografiese Klassifikasie Van Suid-Afrikaanse Heuning Met Naby-Infrarooi Spektroskopie. SATNT 2022, 41, 47-57.