(1)
Van Staden, C.; Visser, H.; Schutte-Smith, M. Die Manipulasie Van Goud(I)-Interaksies Deur Die Variasie Van Fosforgebaseerde Ligande. SATNT 2021, 39, 137.