(1)
Nöthling, J.; Nöthling, J.; Myburgh, J. Die Verband Tussen Broeilingmassa En Eiervolume in Die Nylkrokodil (Crocodylus Niloticus): Eiers Se Produktiwiteit Varieer. SATNT 2019, 38, 71-79.