[1]
Wiese, E., Venter, D., Otto, D., Smit, F. and Vosloo, H. 2023. Werking van surfaktante in waterige oplossings en by die lug-water-tussenvlak: ’n Oorsig. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 42, 1 (Nov. 2023), 77-87.