[1]
Nel, T. and van Sittert, C. 2023. SO2- en H2O-adsorpsie op Pt-oppervlakke: ‘n Digtheidsfunksionaalondersoek. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 41, 1 (Feb. 2023), 129.