[1]
Hattingh, H., Cornelius, G. and Jacobs, N. 2023. Aktuele afbakeningskriteria vir die klassifikasie van landelike nedersettings in Suid-Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 41, 1 (Feb. 2023), 123.