[1]
de Smidt, A., Jansen van Rensburg, C. and van As, L. 2023. Nematood-opname in twee natuurreservate in die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 41, 1 (Feb. 2023), 119.