[1]
Vermeulen, M., Allsopp, M., Marini, F., Williams, P. and Manley, M. 2022. Geografiese klassifikasie van Suid-Afrikaanse heuning met naby-infrarooi spektroskopie. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 41, 1 (Aug. 2022), 47-57.