[1]
Nöthling, J., Nöthling, J. and Myburgh, J. 2019. Die verband tussen broeilingmassa en eiervolume in die Nylkrokodil (Crocodylus niloticus): Eiers se produktiwiteit varieer. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 38, 1 (Aug. 2019), 71-79.