[1]
Hugo, M., Loedolff, B., Janse van Rensburg, H., Guzha, D. and Pieters, S. 2019. Funksionele karakterisering van ’n tentatief geannoteerde stachyose sintase van <i>Medicago truncatula</i>. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 37, 1 (Jul. 2019), 126.