[1]
van der Westhuizen, H. and Ehlers, E. 2016. Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 35, 1 (Jul. 2016), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1403.