[1]
de Bruyn, C., Vooys, R., Jordaan, A. and Tiedt, L. 2012. �n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 31, 1 (May 2012), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.287.