Die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig om studente se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder

  • Nazeem Edwards Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
  • Lesley le Grange Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
Keywords: ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig, wetenskaponderwys, sosiale konstruktivisme, onderrigeksperiment, gelykstroomelektrisiteit

Abstract

Navorsing in wetenskaponderwys het ontstaan uit die positivistiese paradigma waarin wetenskaplike kennis as onveranderlik beskou was. Hierdie artikel ondersoek die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig as ’n pedagogiese strategie om voornemende wetenskaponderwysers se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder. Daar word voorgestel dat Vygotsky se sosiale konstruktivisme en Dewey se pragmatisme gemeenskaplike elemente het wat as ’n filosofiese raamwerk vir ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig kan dien. ’n Voorbeeld van die transformerende veronderstellinggedrewe onderrigeksperiment as ’n ontwerpstudie in wetenskaponderwys, word uiteengesit. ’n Terugskouende ontleding word verskaf om ’n leeromgewing te ontwikkel wat tot beter konseptuele begrip van basiese gelykstroomelektrisiteit deur voornemende wetenskaponderwysers kan bydra.

Author Biographies

Nazeem Edwards, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
Science Education lecturer; BSc HDO, BEd, MEd (UK)
Lesley le Grange, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
Distinguished Professor
Published
2017-05-26
Section
Original Research